Boğaziçi Üniversitesi’nin 29 bölüm ve 3 enstitü öğretim üyeleri ortak açıklama yaptı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve 3 enstitüdeki öğretim üyeleri, üniversitelerinde son dönemlerde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkemizde yaşanan felaketlerin; bilim, araştırma ve liyakatın ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Üniversitemizde şeffaflıktan uzak ve konunun uzmanı olan öğretim üyelerinin bulunduğu birim ve fakültelerin hiçbir görüşü alınmadan tepeden inme akademik atamalar devam etmektedir. Üniversitemizde yıllardır bölümlerde titizlikle uygulanan, kamuya açık akademik sunumları da içeren, şeffaf ve liyakata dayalı işe alım süreçleri tümüyle göz ardı edilmekte, kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır” denildi.

“AKADEMİK ETİKTEN UZAK”

Söz konusu atamaların akademik etikten uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kurumumuza bu şekilde atanan akademisyenlere, kendi niteliklerinden bağımsız olarak hatırlatmak isteriz ki, şeffaf olmayan süreçlerin işletilmesine razı olarak girdikleri bu kurumu yıllardır Türkiye’nin en iyi kamu üniversitelerinden biri yapan etmenlerin başında titizlikle uygulanan işe alım süreçleri gelmektedir. İşe alınmalarında bu prensiplerin ihlal edilmiş olması akademik etikten son derece uzaktır. Akademik birimlerin görüşü alınmadan veya bu görüşlerin hilafına yapılan atamalar adil değildir. Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler” ifadelerine yer verildi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

29 bölüm ve 3 enstitüde görevli öğretim üyelerinin ortak imzası bulunan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Kurumumuza bu şekilde atanmış ve atanması planlanan tüm akademisyenlere, usulsüz atanma süreçlerinin hukuken takipçisi olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi belirtiriz. İşe alınma süreçleri liyakata dayalı, şeffaf ve demokratik yöntemlerle yürütülmüş olan tüm akademisyenlere ise kapımızın her zaman açık olduğunun da altını çizeriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir