Ticaret Bakanlığı dev tahsilata başladı

Ticaret Bakanlığı, 6,4 milyar TL değerinde kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

“2023 Yılında Ticaret Bakanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen kamu alacağı toplamı 6,4 milyar TL’dir.

Ticaret Bakanlığı olarak iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlığımızın ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemelerimiz ve soruşturmalarımız titizlikle devam etmektedir. 

2023 Yılında 2194 adet rapor düzenlenmiş, 789 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 Milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2.194 adet rapor düzenlenmiş olup, bu raporlar neticesinde toplam 789 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 Milyar TL idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 Milyar TL kamu alacağının tahsil işlemlerine başlanılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x